در باره ما :

مرکز آموزش از راه دور دانشمند در سال 1386 تاسیس شد واز آن زمان تا کنون کوشیده است در راستای توسعه  فرهنگ  و آموزش گامهای اساسی را در بستر الکترونیکی انجام دهد .

آموزش عناوین مختلف علمی و اموزشی  از طریق الکترونیکی و در بستر اینترنت

برگزاری آزمونهای مجازی از طریق اینترنت

آموزش از طریق اینترنت -  cd و  DVD و  پکیج های دیجیتالی

و همچنین از طریق فایلهای صوتی قابل اجرا بر روی دستگاههای دیجیتالی

از برنامه های این مرکز است .

این امر باعث می شود تا فراگیر بدون حضور درمدرسه و در محل کار  و یا در منزل بتواند بارها و بارها یک مطلب را مرور  نماید .

از طرفی  بسیاری از هزینه های ایاب و ذهاب و سایر مخاطرات سفرها نیز حذف می شود .

امید است با توسعه این نوع آموزش بتوانیم گامهای موثری در رشد و اعتلای فرهنگی و علمی کشورمان برداریم . 

موسس مرکز : آقای محمدرضا دانشمند

مدیریت مرکز : مدیریت مرکز : خانم آفرین آراسته

 

 

مرکز آموزش از راه دور الکترونیکی دخترانه دانشمند .