قابل توجه دانش آموزان

آن دسته از دانش آموزاني كه درس الزمات كار را انتخاب نموده اند مي توانند از تاريخ 11 لغايت 12 آذرماه به سايت مراجعه نموده از طريق لينك آزمون مجازي در آزمون شركت نمايند .

نام كاربري : كد دانش آموزي ( كد ملي بدون صفر)

كلمه عبور : سريال شش رقمي شناسنامه

موفق باشيد .

در ضمن هر دانش آموز فقط مي تواند يكبار در آزمون شركت نمايد