برای ارتباط با ما

 

آدرس مرکز : مشهد – بلوار دانش آموز – دانش آموز 20 (چهارراه دانش آموز) –دبیرستان طوبی

تلفن : 8920527 

پیش شماره مشهد : 0511

آدرس وب سایت : www.daneshmand-dei.com

پست الکترونیکی : info@daneshmand-dei.com

همراه : 09157075405

  SMS : 30003300008861