برای ارتباط با ما

 

آدرس : مشهد بلوار دانش آموز دانش آموز  5 بعد از میدان شیخ مفید  - سمت چپ (دبیرستان بشری)

تلفن : 36010537 - 38920527 

پیش شماره مشهد : 051

آدرس وب سایت : www.daneshmand-dei.ir

پست الکترونیکی : info@daneshmand-dei.ir

همراه : 09157075405

  SMS : 30003300008861

شبکه های اجتماعی : @schooldaneshmand