مرکز آموزش از راه دور الکترونیکی دخترانه دانشمند

دانش آموز عزیز شما می توانید با استفاده از کارتهای عضو شتاب نسبت به پرداخت شهریه یا بدهی خود اقدام نمایید

پیشنهاد می گردد با توجه به کارت شتاب خود از درگاه همان بانک استفاده نمایید

شماره کارت : 7024-5754-9918-6037

بنام :محمدرضا دانشمند

مهم : حتما توجه فرمایید صاحب حساب می بایست به نام محمدرضا دانشمند گزارش شود

بانک ملی ایران