قابل توجه دانش آموزان پایه نهم :

آدرس محل برگزاری امتحانات پایه نهم  فلاحی 7 دبیرستان طیبه

ساعت شروع امتحان : 1 عصر

نیم ساعت قبل از شروع امتحان در محل آزمون حضور داشته باشید .