شرایط  و ضوابط ثبت نام و میزان شهریه در مرکز آموزش از راه دور دانشمند :

شرایط ثبت نام :

افرادی می توانند در اینگونه مدارس  تحصیل نمایند که دارای یکی از شرایط زیر باشند :

1 - سن  آنها از 18 سال بیشتر باشد .

2 - یا متاهل باشند - افراد مجرد نیز می توانند در این مرکز ادامه تحصیل دهند مشروط به اینکه یا متاهل باشند یا دارای نامه کمیسیون از اداره آموزش و پرورش باشند

3 - یا سرپرست خانوار باشند ( در اینصورت می بایست از کمیسیون مجوز ادامه تحصیل در مراکز آموز از راه دور را داشته باشند .)

4 - امکان تحصیل به صورت روزانه را نداشته باشند .

5 - مدارج و مدارک تحصیلی پایه قبل را داشته باشند .

و بطور کلی شرایط تحصیل در مدارس روزانه را از دست داده باشند .

نوع آموزش :

نوع آموزش به صورت غیر حضوی و ارائه بر روی بستر اینترنت است . در عین حال به ازای هر واحد درسی به میزان 6 ساعت کلاس تشکیل می شود . شرکت در کلاسها اجباری نیست .

آموزشگاه  برای موفقیت شما علاوه بر بکارگیری دبیران مجرب از رسانه های دیجیتال نظیر سی دی – دی وی دی – آزمونهای مجازی و .... استفاده می کند .

آزمونهای مستمر علاوه بر آزمونهای معمولی بر روی اینترنت نیز قرار می گیرند .

جزوات آموزشی – نمونه سوالات پر تکرار و cd  های آموزشی در اختیار دانش آموز قرار می گیرد .

میزان شهریه :

شهریه مدارس آموزش از راه دور توسط ادارات کل استان و در ابتدای هر سال تحصیلی اعلام می شود . برای سال تحصیلی 99-98  ‌میزان شهریه ثابت 860000 ریال  و شهریه متغیر نیز 230000  ریال  برای دوره اول دبیرستان و 860000 ریال شهریه ثابت و 250000 ریال شهریه متغیر برای دوره دوم دبیرستان اعلام شده است . دانش آموزان می توانند شهریه را به صورت نقد و اقساط پرداخت نمایند . شهریه هر ترم باید در شروع ترم بعدی تسویه شده باشد .

مدرسه  آموزش از راه دور دخترانه الکترونیکی دانشمند