شرایط  و ضوابط ثبت نام و میزان شهریه در مرکز آموزش از راه دور دانشمند :

شرایط ثبت نام :

افرادی می توانند در اینگونه مراکز تحصیل نمایند که دارای یکی از شرایط زیر باشند :

1 - سن  آنها از 18 سال بیشتر باشد .

2 - یا متاهل باشند - افراد مجرد نیز می توانند در این مرکز ادامه تحصیل دهند مشروط به اینکه یا متاهل باشند یا دارای نامه کمیسیون از اداره آموزش و پرورش باشند

3 - یا سرپرست خانوار باشند ( در اینصورت می بایست از کمیسیون مجوز ادامه تحصیل در مراکز آموز از راه دور را داشته باشند .)

4 - امکان تحصیل به صورت روزانه را نداشته باشند .

5 - مدارج و مدارک تحصیلی پایه قبل را داشته باشند .

و بطور کلی شرایط تحصیل در مدارس روزانه را نداشته باشند .

نوع آموزش :

نوع آموزش به صورت غیر حضوی و ارائه بر روی بستر اینترنت است . در عین حال به ازای هر واحد درسی به میزان 6 ساعت کلاس تشکیل می شود . شرکت در کلاسها اجباری نیست .

مرکز برای موفقیت شما علاوه بر بکارگیری دبیران مجرب از رسانه های دیجیتال نظیر سی دی – دی وی دی – آزمونهای مجازی و .... استفاده می کند .

آزمونهای مستمر علاوه بر آزمونهای معمولی بر روی اینترنت نیز قرار می گیرند .

جزوات آموزشی – نمونه سوالات پر تکرار و cd  های آموزشی در اختیار دانش آموز قرار می گیرد .

میزان شهریه :

شهریه مدارس آموزش از راه دور توسط ادارات کل استان و در ابتدای هر سال تحصیلی اعلام می شود . برای سال تحصیلی 94-93  ‌میزان شهریه ثابت 46000 تومان و شهریه متغیر نیز 11000 تومان اعلام شده است . دانش آموزان می توانند شهریه را به صورت نقد و اقساط پرداخت نمایند . شهریه هر ترم باید در شروع ترم بعدی تسویه شده باشد . به عنوان مثال شهریه یک دانش آموز با 12 واحد درسی برابر برابر با 178000 تومان خواهد بود که می تواند به صورت اقساطی به مرکز پرداخت گردد

مرکز آموزش از راه دور دخترانه الکترونیکی دانشمند