رشته های موجود در مجموعه مدارس آموزش از راه دور الکترونیکی دخترانه دانشمند

در سال تحصیلی 1403-1402 - رشته های شاخه کاردانش

عنوان رشته

کد رشته

 

گرافیک رایانه ای

99011

دانلود

مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

94101

دانلود

حسابداری مالی

94203

دانلود

هتلداری

61741

دانلود

معماری داخلی

61881

دانلود

عکاسی دیجیتال

99211

دانلود

راهنمای گردشگری

62201

دانلود

تولید و توسعه پایگاه اینترنتی

91125

دانلود

امور اداری

94201

دانلود

خیاط لباس شب و عروس

93154

دانلود

دستیاری طراحی لباس ( دوخت و ترمیم)

99241

دانلود

طلا و جواهرسازی

93141

دانلود

ญญญ

رشته های نظری :

عنوان رشته

کد رشته

 

ریاضی فیزیک

15000

دانلود

علوم تجربی

16000

دانلود

ادبیات و علوم انسانی

17000

دانلود